با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس و همزمان نگرانی از گسترش توسعه آن در سراسر کشور و دغدغه مردم در این زمینه لزوم ایجاد مرکز تماس به صورت 24 ساعته برای پاسخگویی به سوالات مردم و ارائه آموزش های لازم برای کاهش نگرانی ها، پیشگیری و مقابله با این ویروس ضرورتی اجتناب پذیر است. درحال حاضر درمانی برای کرونا وجود ندارد، بنابراین بهترین راه مقابله با این ویروس، ایجاد آرامش، افزایش اعتماد به نفس، پیشگیری با ارائه مشاوره و آموزش های صحیح و نهایتا پیشگیری از ایجاد هرگونه بحران اجتماعی است.

بدون تردید در شرایط فعلی، مرکز تماس نقش بسیار برجسته و حائز اهمیتی را در ارائه مشاوره، آموزش، پیشگیری، کاهش اضطراب و مقابله با ویروس کرونا، پاسخ به ابهامات و جلوگیری از شایعه پراکنی با ارائه پاسخ های صحیح و علمی به سوالات افراد دارد.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مرکز تماس 4030 را بدین منظور راه اندازی نموده است. اجرای این پروژه به شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان و شرکت برکت تل واگذار شده است.