نکاتی برای ورزش داخل سالن و باشگاه در دوران کرونا

در تمامی شهرهای سفید، فعالیت باشگاهها، اماکن ورزشی و رشته های ورزشی غیر گروهی بلامانع است اما افرادی که می‌خواهند به باشگاه بروند، بایدپروتکل بهداشتی را رعایت کنند.

193359