تولید 9 میلیون دز واکسن کرونا اسپوتنیک در ایران

تصویر تولید 9 میلیون دز واکسن کرونا اسپوتنیک در ایران
سفیر ایران در روسیه گفت: ایران تولید واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه را از ماه آوریل (۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت) آغاز می‌کند.

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد: ایران تولید واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه را از ماه آوریل (۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت) آغاز می‌کند.

وی افزود: یک شرکت خصوصی ایرانی برای تولید واکسن «اسپوتنیک وی» با روسیه همکاری می‌کند و احتمالاً از هفته آینده، کشت سلولی برای تولید این واکسن در ایران آغاز و تا یک ماه آینده تولید می‌شود.

سفیر ایران در روسیه گفت: حجم تولید اولیه تا ۹ میلیون دُز در ماه خواهد بود.

197078