دکتر مخبر خبر داد:

جزییات واکسیناسیون عمومی" کووایران برکت" علیه کرونا

تصویر جزییات واکسیناسیون عمومی" کووایران برکت" علیه کرونا
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام : ۲۰ هزار نفر در مرحله ۳ آزمایش انسانی واکسن کووایران برکت مورد مطالعه قرار می‌گیرند و فکر کنم تا زمان به نیمه رسیدن مطالعه، ما می‌توانیم نسبت به واکسیناسیون عمومی علیه کرونا اقدام کنیم.

دکتر محمد مخبر افزود: با مجوز مطالعه مرحله سوم، ما ظرفیت تولید ماهانه ۳ میلیون دوز واکسن در ماه را خواهیم داشت.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: کارخانه آماده کار است و مرحله دوم تولید انبوه واکسن که تولید روزانه ۱۲ میلیون دوز است آماده به کار است.
وی با بیان اینکه امیدوارم به سرعت اجازه بدهند که ما مرحله سه را در فروردین ماه آغاز کنیم، گفت: فاز یک تولید انبوه تمام شده است و آماده تولید انبوه است.
دکتر مخبر ادامه داد: با مجوز مطالعه فاز سوم ما ظرفیت تولید ماهانه ٣ میلیون دوز واکسن در ماه را خواهیم داشت.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه کارخانه آماده کار است و فاز دوم تولید انبوه واکسن که تولید روزانه ١٢ میلیون دوز است آماده به کار است، بیان کرد: تا پایان خرداد ماه یا اوایل تیرماه فاز دوم تولید انبوه واکسن کووایران برکت آغاز خواهد شد.
آقای مخبر با بیان اینکه در مرحله یک ۵۶ نفر واکسن را دریافت کردند و در فاز دوم ٣٠٠ نفر مورد مطالعه قرار می‌گیرند که تا این لحظه ١۵٠ نفر واکسن را دریافت کردند، تصریح کرد: ٢٠ هزار نفر در فاز سه مورد مطالعه قرار می‌گیرند و فکر کنم تا زمان به نیمه رسیدن مطالعه، ما می‌توانیم نسبت به واکسیناسیون عمومی اقدام کنیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: تا پایان خرداد ماه تولیدات واکسن را می‌توانیم تقدیم وزارت بهداشت کنیم.
دکتر مخبر با بیان اینکه تمام ۶ مسیر تولید واکسن کرونا در ستاد به مرحله انسانی رسیده است، گفت: تولیدات انبوه ما برای واکسن در واکسن کووایران برکت متمرکز است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه یکی از محور‌های کاری ستاداجرایی فرمان امام که به طور گسترده دنبال می‌شود ساخت و ساز مسکن برای محرومین است، گفت: در مناطق محروم و در حوادثی، چون سیل و زلزله، خانه‌هایی آسیب می‌بینند و ستاد اجرایی به این موارد رسیدگی می‌کند.

197188