آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس

تصویر آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان -سه‌شنبه ۳۱ فروردین‌ماه- منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلا به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۵۷ هزار و ۸۲۷ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۴۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و یک نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۹ هزار و ۸۱۳ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۴۳ هزار و ۱۵ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۲۱ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۲۴۱ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۲ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۴۳ نفر (۵۱ هزار و ۶۵۰ نفر)

۲. هند ۱۵ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۱۴ نفر (۲۵۶ هزار و ۹۴۷ نفر)

۳. برزیل ۱۳ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۱۳ نفر (۳۴ هزار و ۶۴۲ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۲۲۲ نفر (۶ هزار و ۶۹۶ نفر)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۶۹۰ نفر (۸ هزار و ۵۸۹ نفر)

۶. بریتانیا ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۸۳ نفر (۲ هزار و ۹۶۳ نفر)

۷. ترکیه ۴ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر (۵۵ هزار و ۱۴۹ نفر)

۸. ایتالیا ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۹۹۴ نفر (۸ هزار و ۸۶۴ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۵۴ نفر (۶ هزار و ۸۹۸ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۴۷ نفر (۱۳ هزار و ۴۱۷ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۳۵ نفر مبتلا و ۲۴ هزار و ۳۴۶ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۸۱ هزار و ۵۴۲ نفر (۴۸۸ نفر)

۲. برزیل ۳۷۵ هزار و ۴۹ نفر (هزار و ۶۰۷ نفر)

۳. مکزیک ۲۱۲ هزار و ۴۶۶ نفر (۱۲۷ نفر)

۴. هند ۱۸۰ هزار و ۵۵۰ نفر (هزار و ۷۵۷ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۲۷۴ نفر (۴ نفر)

۶. ایتالیا ۱۱۷ هزار و ۲۴۳ نفر (۳۱۶ نفر)

۷. روسیه ۱۰۵ هزار و ۹۲۸ نفر (۳۴۶ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۱ هزار و ۱۸۰ نفر (۴۴۷ نفر)

۹. آلمان ۸۰ هزار و ۷۷۴ نفر (۱۸۳ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۷ هزار و ۱۰۲ نفر (۴۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۷۶ هزار و ۱۳۰ نفر فوتی و ۳۹۸ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197291