آمار کرونا جهان ۴ اردیبهشت؛ ۱۴۲۱۸ فوتی و ۸۹۶ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۴ اردیبهشت؛ ۱۴۲۱۸ فوتی و ۸۹۶ هزار ابتلای جدید
طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۸۹۶ هزار و ۹۲۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۴۶ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۰۰ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۴ هزار و ۲۱۸ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۹۹ هزار و ۴۶۱ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۲۴ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۵۳ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۷۰۴ نفر (۶۶ هزار و ۵۱۵ نفر)

۲. هند ۱۶ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۵۶ نفر (۳۴۵ هزار و ۱۴۷ نفر)

۳. برزیل ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ نفر (۶۵ هزار و ۹۷۱ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۹۴۶ نفر (۳۲ هزار و ۳۴۰ نفر)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۶۱ نفر (۸ هزار و ۸۴۰ نفر)

۶. ترکیه ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۸۲۰ نفر (۴۹ هزار و ۴۳۸ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۱۰۹ نفر (۲ هزار و ۶۷۸ نفر)

۸. ایتالیا ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۰۳ نفر (۱۴ هزار و ۷۶۱ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۷ نفر (۱۱ هزار و ۷۳۱ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۷۶۴ نفر (۲۳ هزار و ۷۱۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۰۹ نفر مبتلا و ۲۲ هزار و ۹۰۴ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۸۵ هزار و ۷۵ نفر (۷۹۰ نفر)

۲. برزیل ۳۸۶ هزار و ۶۲۳ نفر (۲ هزار و ۸۶۶ نفر)

۳. مکزیک ۲۱۴ هزار و ۵۰۴ نفر (۴۰۹ نفر)

۴. هند ۱۸۹ هزار و ۵۴۹ نفر (۲ هزار و ۶۲۱ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۳۸۵ نفر (۴۰ نفر)

۶. ایتالیا ۱۱۸ هزار و ۶۹۹ نفر (۳۴۲ نفر)

۷. روسیه ۱۰۷ هزار و ۵۰۱ نفر (۳۹۸ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۲ هزار و ۴۹۶ نفر (۳۳۲ نفر)

۹. آلمان ۸۱ هزار و ۹۳۶ نفر (۲۴۳ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۷ هزار و ۵۹۱ نفر (۹۵ نفر)

ایران در این فهرست با ۶۸ هزار و ۷۴۶ نفر فوتی و ۳۸۰ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197306