آمار کرونا جهان ۶ اردیبهشت؛ ۹۹۲۴ فوتی و ۷۲۷ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۶ اردیبهشت؛ ۹۹۲۴ فوتی و ۷۲۷ هزار ابتلای جدید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان -دوشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه- منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۲۷ هزار و ۳۴۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۴۷ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۹۹۸ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۹ هزار و ۹۲۴ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۶۳۳ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۲۵ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۱۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۲ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۳۸۹ نفر (۳۴ هزار و ۷۳۶ نفر)

۲. هند ۱۷ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۳۰۰ نفر (۳۵۴ هزار و ۵۳۱ نفر)

۳. برزیل ۱۴ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۷۸۷ نفر (۳۲ هزار و ۵۷۲ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴ نفر (۲۴ هزار و ۴۶۵ نفر)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۵۶۹ نفر (۸ هزار و ۷۸۰ نفر)

۶. ترکیه ۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۹۶۹ نفر (۳۸ هزار و ۵۵۳ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۸۲ نفر (۱ هزار و ۷۱۲ نفر)

۸. ایتالیا ۳ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۷۴ نفر (۱۳ هزار و ۱۵۸ نفر)

۹ .اسپانیا ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۷ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۲۰۱ نفر (۱۲ هزار و ۱۴ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۲۰۴ نفر مبتلا و ۱۹ هزار و ۱۶۵ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۸۶ هزار و ۱۵۲ نفر (۲۷۳ نفر)

۲. برزیل ۳۹۰ هزار و ۹۲۵ نفر (هزار و ۳۱۶ نفر)

۳. مکزیک ۲۱۴ هزار و ۹۴۷ نفر (۹۴ نفر)

۴. هند ۱۹۵ هزار و ۱۱۶ نفر (۲ هزار و ۸۰۶ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۴۲۸ نفر (۱۱ نفر)

۶. ایتالیا ۱۱۹ هزار و ۲۳۸ نفر (۲۱۷ نفر)

۷. روسیه ۱۰۸ هزار و ۲۳۲ نفر (۳۳۲ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۲ هزار و ۸۵۸ نفر (۱۴۵ نفر)

۹. آلمان ۸۲ هزار و ۲۳۷ نفر (۴۳ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۷ هزار و ۵۹۱ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

ایران در این فهرست با ۶۹ هزار و ۵۷۴ نفر فوتی و ۴۵۴ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197315