آمار کرونا جهان ۱۹ اردیبهشت؛ ۱۳۰۲۲ فوتی و ۷۸۳ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۱۹ اردیبهشت؛ ۱۳۰۲۲ فوتی و ۷۸۳ هزار ابتلای جدید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان - یکشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه- منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۸۳ هزار و ۱۳ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۵۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۶۲۶ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۳ هزار و ۲۲ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۸۳۵ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۳۵ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۸۴ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵۸۱ نفر (۳۵ هزار و ۷۵۵ نفر)

۲. هند ۲۲ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۱۱ نفر (۴۰۹ هزار و ۳۰۰ نفر)

۳. برزیل ۱۵ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۲۸ نفر (۶۳ هزار و ۲۶۸ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۹۵۹ نفر (۲۰ هزار و ۷۴۵ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۱۶ هزار و ۱۴۱ نفر (۱۸ هزار و ۵۲ نفر)

۶. روسیه ۴ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۸۴۳ نفر (۸ هزار و ۳۲۹ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۹۰ نفر (۲ هزار و ۴۷ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۹۲۱ نفر (۱۰ هزار و ۱۷۶ نفر)

۹ .اسپانیا ۳ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۴۰۸ نفر ( فاقد آمار اعلامی جدید هزار)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۲۵۰ نفر (۱۵ هزار و ۲۳۸ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۶۷۰ نفر مبتلا و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۹۵ هزار و ۵۸۸ نفر (۶۴۸ نفر)

۲. برزیل ۴۲۱ هزار و ۴۸۴ نفر (۲ هزار و ۹۱ نفر)

۳. هند ۲۴۲ هزار و ۳۹۸ نفر (۴ هزار و ۱۳۳ نفر)

۴. مکزیک ۲۱۸ هزار و ۶۵۷ نفر (۴۸۴ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۶۰۳ نفر (۵ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۲ هزار و ۶۹۴ نفر (۲۲۴ نفر)

۷. روسیه ۱۱۲ هزار و ۹۹۲ نفر (۳۷۰ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۶ هزار و ۲۷۷ نفر (۱۷۶ نفر)

۹. آلمان ۸۵ هزار و ۲۵۲ نفر (۱۹۶ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۸ هزار و ۷۹۲ نفر ( فاقد آمار اعلامی جدید )

ایران در این فهرست با ۷۴ هزار و ۵۲۴ نفر فوتی و ۲۸۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197385