آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس

تصویر آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان -۱۰۲۰۶ فوتی و ۶۴۹ هزار ابتلای جدید

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، در ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۴۹ هزار و ۱۴۰ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۵۸ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۵۲۶ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۰ هزار و ۲۰۶ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۶۶۷ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۳۶ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۱۴۰ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۷۸۱ نفر (۲۲ هزار و ۲۰۰ نفر)

۲. هند ۲۲ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۴۱۰ نفر (۳۶۶ هزار و ۴۹۹ نفر)

۳. برزیل ۱۵ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۷۹۰ نفر (۳۴ هزار و ۱۶۲ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۷ نفر (۹ هزار و ۱۲۸ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۳۳۲ نفر (۱۵ هزار و ۱۹۱ نفر)

۶. روسیه ۴ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۲۶۲ نفر (۸ هزار و ۴۱۹ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۸۶۰ نفر (هزار و ۷۷۰ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۱۰ نفر (۸ هزار و ۲۹۲ نفر)

۹ .اسپانیا ۳ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۴۰۸ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید هزار)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۴۰ نفر (۸ هزار و ۲۹۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۸۱۱ نفر مبتلا و ۱۴ هزار و ۱۴۱ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۹۵ هزار و ۸۱۲ نفر (۲۴۱ نفر)

۲. برزیل ۴۲۲ هزار و ۴۸۴ (۹۳۴ نفر)

۳. هند ۲۴۶ هزار و ۱۴۶ نفر (۳ هزار و ۷۴۸ نفر)

۴. مکزیک ۲۱۸ هزار و ۹۲۸ نفر (۲۷۱ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۶۰۵ نفر (۲ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۲ هزار و ۸۳۳ نفر (۱۳۹ نفر)

۷. روسیه ۱۱۲ هزار و ۳۲۶ نفر (۳۳۴ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۶ هزار و ۳۹۲ نفر (۱۱۵ نفر)

۹. آلمان ۸۵ هزار و ۳۷۱ نفر (۱۱۹ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۸ هزار و ۷۹۲ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

ایران در این فهرست با ۷۴ هزار و ۹۱۰ نفر فوتی و ۳۸۶ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197404