آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس

تصویر آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان-۱۳۴۴۴ فوتی و ۷۱۰ هزار ابتلای جدید

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۱۰ هزار و ۱۲۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۶۰ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۷۳۲ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۳ هزار و ۴۴۴ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۹۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۳۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۳۴ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۱۱۵ نفر (۳۴ هزار و ۹۰۴ نفر)

۲. هند ۲۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۲۶ نفر (۳۴۸ هزار و ۴۹۹ نفر)

۳. برزیل ۱۵ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۴۸ نفر (۷۱ هزار و ۱۸ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۷۰ نفر (۱۹ هزار و ۷۹۱ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۵۹ هزار و ۴۳۳ نفر (۱۴ هزار و ۴۹۷ نفر)

۶. روسیه ۴ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۸۴۲ نفر (۸ هزار و ۱۱۵ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۶۹۱ نفر (۲ هزار و ۴۷۴ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۲۳۰ نفر (۶ هزار و ۹۴۶ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۳۳۳ نفر (۴ هزار و ۹۴۱ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۳۱۵ نفر (۸ هزار و ۹۶۱ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۳۵۲ نفر مبتلا و ۱۸ هزار و ۱۳۳ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۹۶ هزار و ۹۴۶ نفر (۷۴۳ نفر)

۲. برزیل ۴۲۵ هزار و ۷۱۱ نفر (۲ هزار و ۲۷۵ نفر)

۳. هند ۲۵۴ هزار و ۲۲۵ نفر (۴ هزار و ۲۰۰ نفر)

۴. مکزیک ۲۱۹ هزار و ۸۹ نفر (۱۰۴ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۶۲۹ نفر (۲۰ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۳ هزار و ۲۸۲ نفر (۲۵۱ نفر)

۷. روسیه ۱۱۳ هزار و ۹۷۶ نفر (۳۲۹ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۶ هزار و ۹۳۵ نفر (۲۴۰ نفر)

۹. آلمان ۸۵ هزار و ۷۵۷ نفر (۲۷۶ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۹ هزار و ۱۰۰ نفر (۲۰۵ نفر)

ایران در این فهرست با ۷۵ هزار و ۵۶۸ نفر فوتی و ۳۰۷ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197420