آمار کرونا جهان ۲۵ اردیبهشت؛ ۱۲۸۲۹ فوتی و ۶۹۷ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۲۵ اردیبهشت؛ ۱۲۸۲۹ فوتی و ۶۹۷ هزار ابتلای جدید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان - شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه- منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۹۷ هزار و ۷۵۶ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۶۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۷۴ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۲ هزار و ۸۲۹ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۴۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۴۰ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۳۹۱ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۱۳ نفر (۳۸ هزار و ۲۸۵ نفر)

۲. هند ۲۴ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۲۴۳ نفر (۳۲۶ هزار و ۱۲۳ نفر)

۳. برزیل ۱۵ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۳۱۳ نفر (۸۴ هزار و ۴۸۶ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۱۵۴ نفر (۷ هزار و ۲۵ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۹۵ هزار و ۳۹۰ نفر (۱۱ هزار و ۳۹۴ نفر)

۶. روسیه ۴ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۰۱ نفر (۹ هزار و ۴۶۲ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۸۲۴ نفر (۲ هزار و ۱۹۳ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۷۲۲ نفر (۷ هزار و ۵۶۷ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۹۹ نفر (۶ هزار و ۳۴۷ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۸۹۱ نفر (۱۰ هزار و ۲۴۷ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۱۵۲ نفر مبتلا و ۱۰ هزار و ۱۴۵ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۹۹ هزار و ۳۱۴ نفر (۷۳۳ نفر)

۲. برزیل ۴۳۲ هزار و ۷۸۵ نفر (۲ هزار و ۱۸۹ نفر)

۳. هند ۲۶۶ هزار و ۲۲۹ نفر (۳ هزار و ۸۷۹ نفر)

۴. مکزیک ۲۱۹ هزار و ۲۲۹ نفر (۳۱۱ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۶۶۸ نفر (۱۷ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۳ هزار و ۹۲۷ نفر (۱۸۲ نفر)

۷. روسیه ۱۱۵ هزار و ۱۱۶ نفر (۳۹۳ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۷ هزار و ۴۲۳ نفر (۱۷۳ نفر)

۹. آلمان ۸۶ هزار و ۴۸۱ نفر (۲۰۵ نفر)

۱۰. کلمبیا ۸۰ هزار و ۲۵۰ نفر (۴۹۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۷۶ هزار و ۴۳۳ نفر فوتی و ۲۰۲ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197429