آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس

تصویر آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس
آمریکا با بیش از ۳۴ میلیون و ۳۵ هزار مبتلا، از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشور‌های هند، برزیل و روسیه در رده‌های دوم تا چهارم هستند.

طبق آخرین آمار‌های جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۹۰ هزار و ۱۵۵ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۷۰ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۴۶۷ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۰ هزار و ۸۳۰ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۶۷۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۵۲ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۱۷۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۳۵ هزار و ۳۱۸ نفر (۱۲ هزار و ۶۶۱ نفر)

۲. هند ۲۷ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۴۷۲ نفر (۱۷۴ هزار و ۴۱ نفر)

۳. برزیل ۱۶ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۰۰ نفر (۷۸ هزار و ۹۴۳ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۵۷۲ نفر (۱۰ هزار و ۶۷۵ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۹۷۸ نفر (۷ هزار و ۶۵۶ نفر)

۶. روسیه ۵ میلیون و ۵۳ هزار و ۷۴۸ نفر (۹ هزار و ۲۸۹ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۹۴۵ نفر (۳ هزار و ۳۹۸ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۵ نفر (۳ هزار و ۳۵۱ نفر)

۹. آرژانتین ۳ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۲۶۳ نفر (۲۹ هزار و ۸۴۱ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۶۷۲ نفر (۴ هزار و ۵۱۳ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۲۱۸ نفر مبتلا و ۷ هزار و ۱۰۷ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۰۹ هزار و ۴۲۱ نفر (۳۵۰ نفر)

۲. برزیل ۴۶۱ هزار و ۱۴۲ نفر (هزار و ۹۷۱ نفر)

۳. هند ۳۲۵ هزار و ۹۹۸ نفر (۳ هزار و ۶۱۴ نفر)

۴. مکزیک ۲۲۳ هزار و ۶۸ نفر (۴۱۱ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۷۷۵ نفر (۷ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۶ هزار و ۲ نفر (۸۳ نفر)

۷. روسیه ۱۲۰ هزار و ۸۰۷ نفر (۴۰۱ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۹ هزار و ۳۵۸ نفر (۶۸ نفر)

۹. آلمان ۸۹ هزار و ۸ نفر (۱۲۴ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۸۷ هزار و ۷۴۷ نفر (۵۴۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۷۹ هزار و ۷۴۱ نفر فوتی و ۱۷۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197494