فهرست جدید آزمایشگاه های تشخیص کووید 19 اعلام شد(1400/03/12)

تصویر فهرست جدید آزمایشگاه های تشخیص کووید 19 اعلام شد(1400/03/12)
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،حمید انصاری اظهار داشت: تعداد کل آزمایشگاه های مجاز تشخیص مولکولی کووید 19 در سراسر کشور 275 آزمایشگاه می باشد.

انصاری افزود: تعداد 200 واحد از این آزمایشگاه ها، آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19 برای مسافران برون مرزی را نیز انجام می دهند.

وی اظهار داشت: ویرایش 12 خرداد ماه فهرست آزمایشگاههای دارای مجوز انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید 19 به شرح پیوست می باشد.

197514