ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسنهای کووید-19 بررسی شد

تصویر ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسنهای کووید-19 بررسی شد
مدتی است که در بین مردم و در فضاهای مجازی بحثی ایجاد شده که تزریق واکسن های کووید-19 منجر به مغناطیسی شدن بدن می گردد. این امر سبب ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است.

به گزارش وبدا، بررسی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 وزارت بهداشت در این گزاره برگ نشان می دهد، اگر این واکسن ها قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسی را در بدن داشته باشند یا باید محتویات خود واکسنها خواص مغناطیسی داشته باشند یا اینکه خاصیت مغناطیسی را در بدن القا نمایند.

در این گزاره برگ سعی شده است تا با تکیه‌بر شواهد علمی به این نگرانی و پرسشهای پیرامون آن پاسخ داده شود.

197545