آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروسآمار کرونا جهان

تصویر آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروسآمار کرونا جهان
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان – ۱۱۴۲۲ فوتی و ۴۱۱ هزار ابتلای جدید

به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۱۱ هزار و ۶۱۴ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۷۶ میلیون و ۴۱ هزار و ۳۰۶ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۱ هزار و ۴۲۲ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۵۹۵ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۵۹ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۶۵۷ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۴۴۶ نفر (۱۶ هزار و ۱۴۵ نفر)

۲. هند ۲۹ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۳۳ نفر (۸۴ هزار و ۶۹۵ نفر)

۳. برزیل ۱۷ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۲۰ نفر (۸۶ هزار و ۶۱ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۸۳۸ نفر (۳ هزار و ۸۷۱ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۳۱۹ هزار و ۳۵۹ نفر (۶ هزار و ۲۶۱ نفر)

۶. روسیه ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۴۵۴ نفر (۱۲ هزار و ۵۰۵ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۹۴۴ نفر (۸ هزار و ۱۲۵ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۷۶۰ نفر (هزار و ۹۰۱ نفر)

۹. آرژانتین ۴ میلیون و ۹۳ هزار و ۹۰ نفر (۲۶ هزار و ۹۳۴ نفر)

۱۰. اسپانیا ۳ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر (۴ هزار و ۱۴۲ نفر)

ایران در این فهرست با ۳ میلیون و ۱۳ هزار و ۷۸ نفر مبتلا و ۹ هزار و ۹۶۶ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۱۴ هزار و ۷۳۸ نفر (۴۲۱ نفر)

۲. برزیل ۴۸۴ هزار و ۳۵۰ نفر (۲ هزار و ۲۱۵ نفر)

۳. هند ۳۶۷ هزار و ۹۷ نفر (۴ هزار)

۴. مکزیک ۲۲۹ هزار و ۵۷۸ نفر (۲۲۵ نفر)

۵. پرو ۱۸۸ هزار و ۱۰۰ نفر (۲۵۳ نفر)

۶. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۸۸۴ نفر (۱۷ نفر)

۷. ایتالیا ۱۲۶ هزار و ۹۲۴ نفر (۶۹ نفر)

۸. روسیه ۱۲۵ هزار و ۶۷۴ نفر (۳۹۶ نفر)

۹. فرانسه ۱۱۰ هزار و ۳۴۴ نفر (۷۱ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۹۴ هزار و ۶۱۵ نفر (۵۶۹ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۱ هزار و ۷۹۶ نفر فوتی و ۱۲۴ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

کد خبر 499929

197564