آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون

تصویر آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون
در حال حاضر آمریکا با بیش از ۳۴ میلیون و ۳۳۵ هزار مبتلا، از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشور‌های هند، برزیل و فرانسه در رده‌های دوم تا چهارم هستند.

به گزارش شهرآرانیوز، طبق آخرین آمار‌های جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳۰۰ هزار و ۳۵۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۷۷ میلیون و ۲۰ هزار و ۴۷۷ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۶ هزار و ۶۷۱ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۳۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۶۱ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۱۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۵۱ نفر (۱۰ هزار و ۲۲ نفر)

۲. هند ۲۹ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۳۵ نفر (۶۲ هزار و ۵۹۷ نفر)

۳. برزیل ۱۷ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۸۶۱ نفر (۴۰ هزار و ۸۶۵ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۵۴ نفر (۶۸۹ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۷۳ نفر (۵ هزار و ۶۲۶ نفر)

۶. روسیه ۵ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۰۸ نفر (۱۳ هزار و ۷۲۱ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۱۹ نفر (۷ هزار و ۷۴۲ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۷۷۹ نفر (۹۰۷ نفر)

۹. آرژانتین ۴ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۴۸۲ نفر (۲۱ هزار و ۴۸۲ نفر)

۱۰. کلمبیا ۳ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۰۰ نفر (۲۴ هزار و ۳۷۶ نفر)

ایران در این فهرست با ۳ میلیون و ۳۹ هزار و ۴۳۲ نفر مبتلا و ۱۰ هزار و ۷۱۵ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۱۵ هزار و ۲۳۱ نفر (۲۰۴ نفر)

۲. برزیل ۴۸۸ هزار و ۴۰۴ نفر (هزار و ۹۲۸ نفر)

۳. هند ۳۷۷ هزار و ۶۱ نفر (هزار و ۴۵۲ نفر)

۴. مکزیک ۲۳۰ هزار و ۱۴۸ نفر (۵۳ نفر)

۵. پرو ۱۸۸ هزار و ۹۲۱ نفر (۲۱۳ نفر)

۶. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۹۰۷ نفر (۳ نفر)

۷. ایتالیا ۱۲۷ هزار و ۳۸ نفر (۳۶ نفر)

۸. روسیه ۱۲۶ هزار و ۸۰۱ نفر (۳۷۱ نفر)

۹. فرانسه ۱۱۰ هزار و ۴۵۴ نفر (۶۳ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۹۶ هزار و ۳۶۶ نفر (۵۸۸ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۲ هزار و ۲۱۷ نفر فوتی و ۱۱۹ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197591