آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس

تصویر آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس
فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸ هزار و ۲۱۱ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۲۴۶ نفر رسیده است.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۰۲ هزار و ۹۰۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۸۰ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۲۶۸ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸ هزار و ۲۱۱ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۲۴۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۶۵ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۳۸۹ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۹۵۶ نفر (۱۳ هزار و ۳۶۵ نفر)

۲. هند ۳۰ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۴۱۷ نفر (۵۱ هزار و ۲۴۸ نفر)

۳. برزیل ۱۸ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۸۳ نفر (۷۲ هزار و ۷۰۵ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۲۹ نفر (۲ هزار و ۷ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۴۸ نفر (۵ هزار و ۷۰۳ نفر)

۶. روسیه ۵ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۹۵ نفر (۲۰ هزار و ۱۸۲ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۵۷۲ نفر (۱۶ هزار و ۷۰۳ نفر)

۸. آرژانتین ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۵۶۴ نفر (۲۴ هزار و ۴۶۳ نفر)

۹. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر (۹۲۷ نفر)

۱۰. کلمبیا ۴ میلیون و ۶۰ هزار و ۱۳ نفر (۳۲ هزار و ۹۹۷ نفر)

ایران در این فهرست با سه میلیون و ۱۴۰ هزار و ۱۲۹ نفر مبتلا و ۱۱ هزار و ۷۳۴ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۱۸ هزار و ۶۸۵ نفر (۳۲۹ نفر)

۲. برزیل ۵۰۹ هزار و ۲۸۲ نفر (۲ هزار و ۴۲ نفر)

۳. هند ۳۹۳ هزار و ۳۳۸ نفر (۹۶۵ نفر)

۴. مکزیک ۲۳۱ هزار و ۸۴۷ نفر (۳۴۲ نفر)

۵. پرو ۱۹۱ هزار و ۲۸۶ نفر (۲۱۳ نفر)

۶. روسیه ۱۳۱ هزار و ۴۶۳ نفر (۵۶۸ نفر)

۷. بریتانیا ۱۲۸ هزار و ۴۸ نفر (۲۱ نفر)

۸. ایتالیا ۱۲۷ هزار و ۳۶۲ نفر (۲۸ نفر)

۹. فرانسه ۱۱۰ هزار و ۹۰۶ نفر (۴۴ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۱۰۲ هزار و ۶۳۶ نفر (۶۸۹ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۳ هزار و ۴۷۳ نفر فوتی و ۱۴۴ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

کد خبر 502975

197645