تغذیه در دوران واکسیناسیون بر علیه ویروس کرونا

تصویر تغذیه در دوران واکسیناسیون بر علیه ویروس کرونا
این روزها برای بسیاری از افراد که برای واکسیناسیون علیه ویروس کرونا آماده می شوند این سوال مطرح می شود که قبل و بعد از واکسیناسیون چه نکاتی را در تغذیه خود باید رعایت کنیم؟
197651