آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون

تصویر آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون
آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون آمار کرونا جهان ؛ ۶۰۰۵ فوتی و ۳۱۴ هزار ابتلای جدید

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳۱۴ هزار و ۲۶۵ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۸۲ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۴۸۵ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد شش هزار و ۵ نفری در یک روز به تعداد سه میلیون و ۹۴۵ هزار و ۳۱۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۶۶ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۸۸۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۶۳۶ نفر (۱۰ هزار و ۷۵۴ نفر)

۲. هند ۳۰ میلیون و ۳۱۶ هزار نفر (۳۷ هزار و ۳۷ نفر)

۳. برزیل ۱۸ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۴۰۲ نفر (۲۷ هزار و ۸۰۴ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۳۰ نفر (۵۰۹ نفر)

۵. روسیه ۵ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۹۴۱ نفر (۲۱ هزار و ۶۵۰ نفر)

۶. ترکیه ۵ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۳۱۰ نفر (۵ هزار و ۲۸۳ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۷۸ نفر (۲۲ هزار و ۸۶۸ نفر)

۸. آرژانتین ۴ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۶۳۶ نفر (۱۸ هزار و ۳۸۹ نفر)

۹. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۵۶ نفر (۳۸۹ نفر)

۱۰. کلمبیا ۴ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۹۴ نفر (۲۸ هزار و ۴۷۸ نفر)

ایران در این فهرست با ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۹۲ نفر مبتلا و ۱۲ هزار و ۳۵۱ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۱۹ هزار و ۵۹۵ نفر (۱۳۷ نفر)

۲. برزیل ۵۱۴ هزار و ۲۰۲ نفر (۶۵۸ نفر)

۳. هند ۳۹۷ هزار و ۶۶۸ نفر (۹۰۷ نفر)

۴. مکزیک ۲۳۲ هزار و ۵۶۴ نفر (۴۳ نفر)

۵. پرو ۱۹۱ هزار و ۸۹۹ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

۶. روسیه ۱۳۳ هزار و ۸۹۳ نفر (۶۱۱ نفر)

۷. بریتانیا ۱۲۸ هزار و ۱۰۳ نفر (۳ نفر)

۸. ایتالیا ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر (۱۴ نفر)

۹. فرانسه ۱۱۱ هزار و ۱۲ نفر (۴۴ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۱۰۵ هزار و ۳۲۶ نفر (۶۴۸ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۳ هزار و ۹۸۵ نفر فوتی و ۱۴۰ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

کد خبر 503822

197667