آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون

تصویر آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون
فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸ هزار و ۴۶۴ نفری در یک روز به تعداد ۴ میلیون و ۳۵ هزار و ۳۵۴ نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۹۲ هزار و ۴۴۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۸۶ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۳ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸ هزار و ۴۶۴ نفری در یک روز به تعداد ۴ میلیون و ۳۵ هزار و ۳۵۴ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۷۰ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۷۰ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۴۱۶ نفر (۲۷ هزار و ۲۳۷ نفر)

۲. هند ۳۰ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۷۵۶ نفر (۴۲ هزار و ۶۴۸ نفر)

۳. برزیل ۱۹ میلیون و ۲۰ هزار و ۴۹۹ نفر (۵۷ هزار و ۷۱۳ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۶۸۷ نفر (۴ هزار و ۵۸۰ نفر)

۵. روسیه ۵ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۲۱۸ نفر (۲۵ هزار و ۷۶۶ نفر)

۶. ترکیه ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۷۶۴ نفر (۵ هزار و ۶۷۰ نفر)

۷. بریتانیا ۵ میلیون و ۵۸ هزار و ۹۳ نفر (۳۵ هزار و ۷۰۷ نفر)

۸. آرژانتین ۴ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۵۳۷ نفر (۱۴ هزار و ۵۱۸ نفر)

۹. کلمبیا ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۲۲ نفر (۲۱ هزار و ۵۳۶ نفر)

۱۰. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۹۱ نفر (هزار و ۳۹۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۱۲۲ نفر مبتلا و ۱۶ هزار و ۵۹۶ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۲۲ هزار و ۷۰۸ نفر (۳۶۶ نفر)

۲. برزیل ۵۳۱ هزار و ۷۷۷ نفر (هزار و ۴۳۳ نفر)

۳. هند ۴۰۷ هزار و ۱۷۳ نفر (هزار و ۲۰۶ نفر)

۴. مکزیک ۲۳۴ هزار و ۴۵۸ نفر (۲۶۶ نفر)

۵. پرو ۱۹۴ هزار و ۸۴ نفر (۱۷۵ نفر)

۶. روسیه ۱۴۱ هزار و ۵۰۱ نفر (۷۲۶ نفر)

۷. بریتانیا ۱۲۸ هزار و ۳۶۵ نفر (۲۹ نفر)

۸. ایتالیا ۱۲۷ هزار و ۷۵۶ نفر (۲۵

نفر )۹. کلمبیا ۱۱۱ هزار و ۷۳۱ نفر (۵۷۶ نفر)

۱۰-. فرانسه ۱۱۱ هزار و ۳۰۲ نفر (۱۸ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۵ هزار و ۵۴۳ نفر فوتی و ۱۴۶ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197689