آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون

تصویر آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون
در حال حاضر آمریکا با بیش از ۳۴ میلیون و ۹۲۹ هزار مبتلا، از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشور‌های هند، برزیل و روسیه در رده‌های دوم تا چهارم هستند.

بیماری کرونا، بزرگ‌ترین بحران بهداشتی جهان تا روز شنبه، ۲۶ تیر، مرگ ۴,۰۹۱,۹۰۹ نفر را در سراسر جهان رقم زده و سبب ابتلای ۱۹۰,۲۹۶,۸۵۶ نفر شده است.

شمار بهبود یافتگان از این بیماری نیز به رقم ۱۷۳,۴۹۲,۲۰۶ نفر رسید.

کشور کرونازده جهان با بیشترین شمار ابتلا:

آمریکا
قربانیان: ۶۲۴,۶۰۶
مبتلایان: ۳۴,۹۲۹,۸۵۶

هند
قربانیان: ۴۱۳,۱۲۳
مبتلایان: ۳۱,۰۶۳,۹۸۷

برزیل
قربانیان: ۵۴۰,۵۰۰
مبتلایان: ۱۹,۳۰۸,۱۰۹

روسیه
قربانیان: ۱۴۶,۸۶۸
مبتلایان: ۵,۹۰۷,۹۹۹

فرانسه
قربانیان: ۱۱۱,۴۵۱
مبتلایان: ۵,۸۴۴,۲۴۹

ترکیه
قربانیان: ۵۰,۴۵۰
مبتلایان: ۵,۵۱۴,۳۷۳

انگلیس
قربانیان: ۱۲۸,۶۴۲
مبتلایان: ۵,۳۳۲,۳۷۱

آرژانتین
قربانیان: ۱۰۱,۱۵۸
مبتلایان: ۴,۷۳۷,۲۱۳

کلمبیا
قربانیان: ۱۱۵,۳۳۳
مبتلایان: ۴,۶۰۱,۳۳۵

ایتالیا
قربانیان: ۱۲۷,۸۵۱
مبتلایان: ۴,۲۸۱,۲۱۴

قاره اروپا
مبتلایان: ۴۹,۵۷۰,۷۷۷
قربانیان: ۱,۱۱۸,۰۴۵

قاره آفریقا
مبتلایان: ۶,۲۰۹,۸۳۳
قربانیان: ۱۵۶,۸۹۰

قاره آسیا
مبتلایان: ۵۸,۶۴۶,۳۳۰
قربانیان: ۸۳۶,۹۷۷

آمریکای شمالی
مبتلایان: ۴۱,۳۲۹,۰۳۹
قربانیان: ۹۲۸,۴۴۷

آمریکای جنوبی
مبتلایان: ۳۴,۴۵۳,۲۶۱
قربانیان: ۱,۰۵۰,۱۸۵

197705