آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون

تصویر آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان – ۶۸۷۸ فوتی و ۴۴۵ هزار ابتلای جدید

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۴۵ هزار و ۲۶۷ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۹۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۲۶ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد شش هزار و ۸۷۸ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۵۵ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۷۴ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۲۷ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۹۰۷ نفر (۹ هزار و ۵۱۳ نفر)

۲. هند ۳۱ میلیون و ۱۴۳ هزار و۵۹۵ نفر (۳۸ هزار و ۳۲۵ نفر)

۳. برزیل ۱۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و۵۴۷ نفر (۳۴ هزار و ۱۲۶ نفر)

۴. روسیه ۵ میلیون و ۹۵۸ هزار و۱۳۳ نفر (۲۵ هزار و۱۸ نفر)

۵. فرانسه ۵ میلیون و ۸۶۷ هزار و۷۳۰ نفر (۱۲ هزار و ۵۳۲ نفر)

۶. ترکیه ۵ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۱۹ نفر (۷ هزار و ۶۸۰ نفر)

۷. بریتانیا ۵ میلیون و ۴۳۳ هزار و۹۳۹ نفر (۴۸ هزار و ۱۶۱ نفر)

۸. آرژانتین ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۳۷۸ نفر (۶ هزار و۹۳۵ نفر)

۹. کلمبیا ۴ میلیون و۷۵۶ هزار و۴۶۶ نفر (۱۸ هزار و۲۰۶ نفر)

۱۰. ایتالیا ۴ میلیون و۲۸۷ هزار و ۴۵۸ نفر (۳ هزار و۸۹۵ نفر)

ایران در این فهرست با ۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۲۶۳ نفر مبتلا و ۲۲ هزار و ۱۸۴ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۲۴ هزار و ۷۴۶ نفر (۳۱ نفر)

۲. برزیل ۵۴۲ هزار و ۲۶۲ نفر (۹۳۹ نفر)

۳. هند ۴۱۴ هزار و ۱۴۱ نفر (۵۹۱ نفر)

۴. مکزیک ۲۳۶ هزار و ۳۴۰ نفر (۲۲۵ نفر)

۵. پرو ۱۹۵ هزار و ۱۴۶ نفر (۹۹ نفر)

۶. روسیه ۱۴۸ هزار و ۴۲۹ نفر (۷۶۴ نفر)

۷. بریتانیا ۱۲۸ هزار و۷۰۸ نفر (۴۹ نفر)

۸. ایتالیا ۱۲۷ هزار و ۸۶۷ نفر (۳ نفر)

۹. کلمبیا ۱۱۶ هزار و ۳۰۷ نفر (۴۷۶ نفر)

۱۰-. فرانسه ۱۱۱ هزار و ۴۷۲ نفر (۵ نفر)

ایران در این فهرست با ۸۷ هزار و ۱۶۱ نفر فوتی و ۱۹۵ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197711