آمار کرونا جهان ۱۷ مرداد؛ ۹۱۱۳ فوتی و ۵۶۸ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۱۷ مرداد؛ ۹۱۱۳ فوتی و ۵۶۸ هزار ابتلای جدید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان _یکشنبه ۱۷ مردادماه_ منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ٥٦٨ هزار و ٤٣٣ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۰۲ میلیون و ٩٥٨ هزار و ٧٨ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ٩ هزار و ١١٣ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ٢٩٨ هزار و ٧٤٧ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ١٨٢ میلیون و ٢٧٩ هزار و ٤٦ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۶ میلیون و ٥١٨ هزار و ٩٤٨ نفر (٦٨ هزار و ٩٥٠ نفر)

۲. هند ۳۱ میلیون و ٩٣٣ هزار و ٥٣٣ نفر (٣٩ هزار و ٧٠ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ١٥١ هزار و ٧٧٩ نفر (٤٣ هزار و ٣٣ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ٤٢٤ هزار و ٨٨٤ نفر (٢٢ هزار و ٣٢٠ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ٢٨٤ هزار و ٧٠٨ نفر (٢٥ هزار و ٧٥٥ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ٤٢ هزار و ٢٥٢ نفر (٢٨ هزار و ٦١٢ نفر)

۷. ترکیه پنج میلیون و ٨٩٥ هزار و ٨٤١ نفر (٢٥ هزار و ١٠٠ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ١٢ هزار و ٧٥٤ نفر (٩ هزار و ٨٠٤ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٨٣٤ هزار و ٦٣٤ نفر (۶ هزار و ۹۸۰ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ۵۸۸ هزار و ۱۳۲ نفر (۲۱ هزار و ۵۶۰ نفر)

ایران در این فهرست با چهار میلیون و ١١٩ هزار و ١١٠ نفر مبتلا و ۳۴ هزار و ۹۱۳ نفر مبتلا جدید دوازد همین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۳۲ هزار و ٩٨٧ نفر (٣٢٠ نفر)

۲. برزیل ٤٢٧ هزار و٨٩٢ نفر (٩٩٠ نفر)

۳. هند ٥٦٣ هزار و ٩٢ نفر (۶۱۶ نفر)

۴. مکزیک ۲۴۳ هزار و ٧٣٣ نفر (٥٦٨ نفر)

۵. پرو ١٩٦ هزار و ٨٧٣ نفر (۷۵ نفر)

۶. روسیه ١٦٤ هزار و ٩٨ نفر (٧٩٣ نفر)

۷. بریتانیا ١٣٠ هزار و ٢٨١ نفر (١٠٣ نفر)

۸. ایتالیا ١٢٨ هزار و ٢٠٩ نفر (٢٢ نفر)

۹. کلمبیا ١٢٢ هزار و ٢٧٧ نفر (١٩٠ نفر)

۱۰. فرانسه ١١٢ هزار و ١٩٠ نفر (٣٢ نفر)

ایران در این فهرست با ۹۳ هزار و ٤٧٣ نفر فوتی و ٣٨٧ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197759