آمار کرونا جهان ۱۸ مرداد؛ ۸۴۶۰ فوتی و ۴۷۲ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۱۸ مرداد؛ ۸۴۶۰ فوتی و ۴۷۲ هزار ابتلای جدید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان _دوشنبه ۱۸ مردادماه_ منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ٤٧٢ هزار و ٤١٨ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ٢٠٣ میلیون و ٤٤٦ هزار و ٢٦٨ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ٨ هزار و ٤٦٠ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ٣٠٧ هزار و ١٦٢ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ١٨٢ میلیون و ٧١٥ هزار و ٤٥٨ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۶ میلیون و ٥٤٣ هزار و ٣٨٨ نفر (٢٤ هزار و ٣٩٠ نفر)

۲. هند ۳۱ میلیون و ٩٦٩ هزار و ٥٨٨ نفر (٣٦ هزار و ١٣٤ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ١٦٥ هزار و ٦٧٢ نفر (١٣ هزار و ٨٩٣ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ٤٤٧ هزار و ٧٥٠ نفر (٢٢ هزار و ٨٦٦ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ٣٠٥ هزار و ١٥٨ نفر (٢٠ هزار و ٤٥٠ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ٦٩ هزار و ٣٦٢ نفر (٢٧ هزار و ٤٢٩ نفر)

۷. ترکیه پنج میلیون و ٩١٨ هزار و ٨٤١ نفر (٢٥ هزار و ١٠٠ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ١٢ هزار و ٥٤٠ نفر (٢٢ هزار و ٨٩٩ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٨٣٨ هزار و ٩٨٤ نفر (٤ هزار و ٣٥٠ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ۵۸۸ هزار و ۱۳۲ نفر (۲۱ هزار و ۵۶۰ نفر)

ایران در این فهرست با چهار میلیون و ١٥٨ هزار و ٧٢٩ نفر مبتلا و ٣٦ هزار و ٦١٩ نفر مبتلا جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۳۲ هزار و ٩٨٧ نفر (٣٢٠ نفر)

۲. برزیل ٤٢٧ هزار و٨٩٢ نفر (٩٩٠ نفر)

۳. هند ٥٦٣ هزار و ٩٢ نفر (۶۱۶ نفر)

۴. مکزیک ۲۴۳ هزار و ٧٣٣ نفر (٥٦٨ نفر)

۵. پرو ١٩٦ هزار و ٨٧٣ نفر (۷۵ نفر)

۶. روسیه ١٦٤ هزار و ٩٨ نفر (٧٩٣ نفر)

۷. بریتانیا ١٣٠ هزار و ٢٨١ نفر (١٠٣ نفر)

۸. ایتالیا ١٢٨ هزار و ٢٠٩ نفر (٢٢ نفر)

۹. کلمبیا ١٢٢ هزار و ٢٧٧ نفر (١٩٠ نفر)

۱۰. فرانسه ١١٢ هزار و ١٩٠ نفر (٣٢ نفر)

ایران در این فهرست با ٩٤ هزار و ٢٠٠ نفر فوتی و ٥٤٢ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197767