آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون

تصویر آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۰۹ هزار و ۴۰۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ٢٠٤ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۸۱۰ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۰ هزار و ۹۲ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۳۲۶ هزار و ۵۸ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۸۳ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۶۷۷ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۶ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۲۱۵ نفر (۱۰۱ هزار و ۲۵۴ نفر)

۲. هند ۳۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۴۲۳ نفر (٣٦ هزار و ۳۱۶ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۳۸۷ نفر (١٣ هزار و ٨٩٣ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ۶۹۱ هزار و ۲۱۶ نفر (۲۱ هزار و ٨٦٦ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ٣٠٥ هزار و ١٥٨ نفر (٢٠ هزار و ۳۷۸ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ۱۱۷ هزار و ۵۴۰ نفر (۲۳ هزار و ۵۱۰ نفر)

۷. ترکیه پنج میلیون و ۹۶۸ هزار و ۸۶۸ نفر (۲۶ هزار و ٦٩٩ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ١٨ هزار و ٥٤٠ نفر (٢٢ هزار و ۵۹۷ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ۸۴۶ هزار و ۹۵۵ نفر (۳ هزار و ۹۴۸ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ۶۴۳ هزار و ۴۵۰ نفر (۱۵ هزار و ۶۸۰ نفر)

ایران در این فهرست با چهار میلیون و ۲۳۸ هزار و ۶۷۶ نفر مبتلا و ٣٩ هزار و ۱۳۹ نفر مبتلا جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۳۴ هزار و ۶۶۲ نفر (۶۵۷ نفر)

۲. برزیل ۵۶۴ هزار و۸۹۰ نفر (۹۸۸ نفر)

۳. هند ۴۲۹ هزار و ۱۸۳ نفر (۴۶۸ نفر)

۴. مکزیک ٢٤٤ هزار و ۹۳۵ نفر (۳۸۳ نفر)

۵. پرو ۱۹۷ هزار و ۱۰۲ نفر (۷۳ نفر)

۶. روسیه ۱۶۶ هزار و ۴۴۲ نفر (۷۹۲ نفر)

۷. بریتانیا ١٣٠ هزار و ۵۰۳ نفر (۱۴۶ نفر)

۸. ایتالیا ١٢٨ هزار و ۲۷۳ نفر (۳۱ نفر)

۹. کلمبیا ١٢٢ هزار و ۷۶۸ نفر (۱۶۷ نفر)

۱۰. فرانسه ١١٢ هزار و ۳۵۶ نفر (۶۸ نفر)

ایران در این فهرست با ۹۵ هزار و ۱۱۱ نفر فوتی و ۵۰۸ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197785