آمار کرونا جهان ۱ شهریور؛ ۸۷۷۰ فوتی و ۵۵۹ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۱ شهریور؛ ۸۷۷۰ فوتی و ۵۵۹ هزار ابتلای جدید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان _ دوشنبه یکم شهریورماه_ منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ٥٥٩ هزار و ٤٨٧ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ٢١٢ میلیون و ١٠٣ هزار و ٧٤ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ٨ هزار و ٧٧٠ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ٤٤٣ هزار و ٨٠ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ١٩٠ میلیون و ١١٨ هزار و ٣٣٦ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ٣٨ میلیون و ٥١٣ هزار و ٨٥٦ نفر (٨٣ هزار و ٤٨٧ نفر)

۲. هند ۳۲ میلیون و ٤٢٣ هزار و ٥٤٩ نفر (٣١ هزار و ٤٣ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ٥٥٦ هزار و ٤٨٧ نفر (٢٨ هزار و ٣٨٨ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ٧٢٦ هزار و ٥٢٣ نفر (٢١ هزار و ٥٨ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ٦٤٠ هزار و ٥٢٣ نفر (٢٢ هزار و ٩٧٣ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ٤٥٦ هزار و ٢٣٤ نفر (٣١ هزار و ٦٦٣ نفر)

۷. ترکیه شش میلیون و ٢٣٤ هزار و ٥٦٧ نفر (١٩ هزار و ٣٢٠ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ١٦٦ هزار و ٨٠٣ نفر (٥ هزار و ٨٨٩ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٨٨٦ هزار و ٨٩٥ نفر (٢ هزار و ٩٦٥ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ٧٥٨ هزار و ٤٠٠ نفر (١٢ هزار و ٤٤٥ نفر)

ایران در این فهرست با چهار میلیون و ٦٤٠ هزار و ٦٩٥ نفر مبتلا و ٢٤ هزار و ١٧٩ نفر مبتلا جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ٦٤٤ هزار و ٨٩٥ نفر (٥٢١ نفر)

۲. برزیل ٥٧٤ هزار و ٢٤٣ نفر (٥٨٥ نفر)

۳. هند ٤٣٤ هزار و ٣٩٩ نفر (٤٠١ نفر)

۴. مکزیک ٢٥٢ هزار و ١٤٣ نفر (٧٦١ نفر)

۵. پرو ۱۹۷ هزار و ٨١٨ نفر (٦٦ نفر)

۶. روسیه ١٧٥ هزار و ٢٨٢ نفر (٧٩٧ نفر)

۷. بریتانیا ١٣١ هزار و ٥٩١ نفر (١٠٤ نفر)

۸. ایتالیا ١٢٨ هزار و ٧٢٨ نفر (٤٥ نفر)

۹. کلمبیا ١٢٥ هزار و ٣٤٢ نفر (١١٣ نفر)

۱۰. اندونزی ١٢٤ هزار و ١٢١ نفر (٩٩٨ نفر)

ایران در این فهرست با ١٠١ هزار و ٣٥٤ نفر فوتی و ٥٤٤ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

197805