آمار کرونا جهان ۶ شهریور؛ ۹۹۰۰ فوتی و ۷۱۱ هزار ابتلای جدید

تصویر آمار کرونا جهان ۶ شهریور؛ ۹۹۰۰ فوتی و ۷۱۱ هزار ابتلای جدید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان _ شنبه ششم شهریورماه_ منتشر شد.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۱۱ هزار و ۳۱۰ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۱۶ میلیون و ١٦٣ هزار و ٧٥٧ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ٩ هزار و ٩٠٠ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ٤٩٧ هزار و ٦٩٦ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ١٩٣ میلیون و ١٤٩ هزار و ٥٠١ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۹ میلیون و ٥٤٠ هزار و ٤٠١ نفر (١٩٠ هزار و ٣٧٠ نفر)

۲. هند ٣٩ میلیون و ٦٤٩ هزار و ١٣٠ نفر (۴۶ هزار و ٨٠٥ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ٧٠٣ هزار و ٩٠٦ نفر (٢٧ هزار و ٣٤٩ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ٨٤٤ هزار و ٤٩ نفر (۱۹ هزار و ٥٠٤ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ٧١١ هزار و ٢٦٨ نفر (١٨ هزار و ٢٤٩ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ٦٦٦ هزار و ٣٩٩ نفر (٣٨ هزار و ٤٦ نفر)

۷. ترکیه شش میلیون و ٣١١ هزار و ٦٣٧ نفر (١٨ هزار و ٣٤٠ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ١٦٧ هزار و ٧٣٣ نفر (٥ هزار و ٨٠٧ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٨٩٤ هزار و ٧٠٢ نفر (٢ هزار و ٤٦٧ نفر)

۱۰. ایران چهار میلیون و ٨٦٩ هزار و ٤١٤ نفر (۳۶ هزار و ٢٦٩ نفر)

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۴۹ هزار و ۶۸۰ نفر (یک هزار و ٣٠٤ نفر)

۲. برزیل ٥٧٤ هزار و ۴۹۹ نفر (٧٩١ نفر)

۳. هند ٤٣٤ هزار و ٣٩٩ نفر (٥١٤ نفر)

۴. مکزیک ۲۵۳ هزار و ۱۵۱ نفر (٨٣٥ نفر)

۵. پرو ۱۹۷ هزار و ٨١٨ نفر (٣٢ نفر)

۶. روسیه ١٧٥ هزار و ٢٨٢ نفر (٧٩٨نفر)

۷. بریتانیا ١٣١ هزار و ٥٩١ نفر (١٠٠ نفر)

۸. اندونزی ۱۲۹ هزار و ۲۹۳ نفر (٥٩٩ نفر)

۹. ایتالیا ١٢٨ هزار و ۹۱۴ نفر (٤٥ نفر)

۱۰. کلمبیا ١٢٥ هزار و ٣٤٢ نفر (٨١ نفر)

ایران در این فهرست با ١٠٥ هزار و ٢٨٧ نفر فوتی و ٥٧١ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

کد خبر 517559

197814