حسین زهی: واکسیناسیون عمومی باید با جدیت دنبال شود

تصویر حسین زهی: واکسیناسیون عمومی باید با جدیت دنبال شود
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: شاید اگر همه افراد جامعه تا به امروز هر دو دُز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند شاهد شیوع گسترده این بیماری در سطح کشور نبودیم.

اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات لازم برای کنترل شیوع گسترده کرونا در سطح کشور، بیان کرد: متاسفانه ما از رئیس جمهور و وزیر بهداشت پیشین گله مند هستیم که برنامه ریزی لازم برای ورود به موقع واکسن را انجام ندادند. اگر امروز همه افراد جامعه دو دز واکسن را دریافت کرده بودند ما شاهد گردش گسترده این ویروس در سطح کشور نبودیم.

وی در ادامه اظهار کرد: واکسیناسیون عمومی افراد جامعه یکی از مهم ترین محورهایی است که باید دنبال شده تا شاهد قطع زنجیره شیوع گسترده این بیماری باشیم. ما از وزارت بهداشت انتظار داریم در این خصوص برنامه ریزی دقیقی انجام دهد.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم برای کنترل شیوع کرونا تصریح کرد: واکسیناسیون در برابر این بیماری به معنای کنار گذاشتن پروتکل های بهداشتی نیست، حتی افرادی که دو دز واکسن را دریافت کرده اند باید کماکان پروتکل ها را دنبال کنند.

حسین زهی تاکید کرد: برای پیشگیری از این بیماری تا حالا هیچ راه حلی جز استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی کشف نشده است، از تمام افراد جامعه انتظار می رود کماکان با جدیت اجرای پروتکل های بهداشتی را دنبال کنند.

197816