کد مطلب: 197545

سه شنبه 18 خرداد 1400 12:34

ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسنهای کووید-19 بررسی شد

به گزارش وبدا، بررسی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 وزارت بهداشت در این گزاره برگ نشان می دهد، اگر این واکسن ها قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسی را در بدن داشته باشند یا باید محتویات خود واکسنها خواص مغناطیسی داشته باشند یا اینکه خاصیت مغناطیسی را در بدن القا نمایند.

در این گزاره برگ سعی شده است تا با تکیه‌بر شواهد علمی به این نگرانی و پرسشهای پیرامون آن پاسخ داده شود.