کد مطلب: 197735

شنبه 9 مرداد 1400 13:33

آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس

به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلا به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ٦٤٢ هزار و ٧٧ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ١٩٧ میلیون و ٩٦٦ هزار و ٨٣٤ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ٩ هزار و ٣٤٢ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ٢٢٣ هزار و ٤٨٠ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۷۸ میلیون و ٨٨٣ هزار و ٣١٠ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۵ میلیون و ٦٨٨ هزار و ٥٠٦ نفر (٩٩ هزار و ٤٧٠ نفر)

۲. هند ۳۱ میلیون و ٦١٢ هزار و٧٩٤ نفر (٤١ هزار و ٤٩٩ نفر)

۳. برزیل ۱۹ میلیون و ٨٨٠ هزار و ٢٧٣ نفر (٤٠ هزار و ٩٠٤ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ٢٤٢ هزار و ٦٦ نفر (٢٣ هزار و ٥٦٤ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ١٠٣ هزار و ٥٤٨ نفر (٢٤ هزار و ٣٠٩ نفر)

۶. بریتانیا پنج میلیون و ٨٣٠ هزار و ٧٧٤ نفر (٢٩ هزار و ٦٢٢ نفر)

۷. ترکیه پنج میلیون و ٧٠٤ هزار و ٧١٣ نفر (۲۲ هزار و ٨٣ نفر)

۸. آرژانتین چهار میلیون و ٩١٩ هزار و ٤٠٨ نفر (١٣ هزار و ٤٨٣ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٧٧٦ هزار و ٢٩١ نفر (۹ هزار و ٤٦٢ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ٤٤٧ هزار و ٤٤ نفر (٢٤ هزار و ٧٥٣ نفر)

ایران در این فهرست با سه میلیون و ٨٥١ هزار و ١٦٢ نفر مبتلا و ٢٤ هزار و ٧١٤ نفر مبتلای جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ٦٢٩ هزار و ٦٤ نفر (٤١٩ نفر)

۲. برزیل ۵۵٣ هزار و٢٧٢ نفر (٨٨٦ نفر)

۳. هند ٤٣٢ هزار و ٨٤٢ نفر (٥٩٨ نفر)

۴. مکزیک ۲۳۹ هزار و ٩٩٧ نفر (٣٨١ نفر)

۵. پرو ۱۹۶ هزار و ٢٩١ نفر (٧٧ نفر)

۶. روسیه ١٥٧ هزار و ٧٧١ نفر (٧٩٤ نفر)

۷. بریتانیا ۱۲۹ هزار و ٤٣٠ نفر (٩١ نفر)

۸. ایتالیا ١٢٨ هزار و ٤٧ نفر (١٨ نفر)

۹. کلمبیا ١٢٠ هزار و ٤٣٢ نفر (٣٠٦ نفر)

۱۰. فرانسه ۱۱۱ هزار و ٧٣٥ نفر (٤٠ نفر)

ایران در این فهرست با ٩٠ هزار و ٣٤٤ نفر فوتی و ٢٧٠ فوتی جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.