دکتر فریبا عربگل/ فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

نشانه های اضطراب در کودکان

ناشناخته بودن یک وضعیت جدید مانند بروز بیماری کرونا می تواند نگران کننده باشد.

فردین علیخواه/ گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان

کرونا و تقسیم کارهای خانه

کرونا پیامدهای اجتماعی مختلفی داشته و البته خواهد داشت. این پیامدهای اجتماعی را می توان در عرصه های مختلف جامعه به شکل مجزا و مستقل مطالعه کرد و از کلی‌گویی‌های رایج درباره آنها اجتناب ورزید.

دکتر ناصر فکوهی

از شهر صنعتی تا اطلاعاتی

ابتدا بگوییم که شهر صنعتی یا مدرن که از درون انقلاب های سیاسی و فناورانه قرن نوزدهمی بیرون آمد، خود در ابعاد یک تاریخ «درازمدت» (longue durée) به تعبیر فرنان برودل، حاصل یک کشتار و یک اپیدمی بزرگ در ابعادی بود که - هرچند به دلایلی هرگز دقیقا شناخته نخواهند شد - شاید کمتر از اپیدمی های بزرگ تاریخ بشر نبوده باشند.
پدیده کرونا به‌نظر می‌رسد تاثیری ماندگار هم در ساختار قدرت در جهان ایجاد کند و هم در ساختار اقتصادی. ایران از این تحولات تاثیر می‌پذیرد که تَبَعی است.