نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، اهالی فرهنگ و هنر را جریان پیشتازی معرفی کرد که با هشدار بموقع نسبت به تهدیدات، جامعه را از خواب‌رفتگی و خواب‌ماندگی نجات می‌دهند، گفت: فرهنگ و هنر نباید در اجرای عدالت و مبارزه با فساد غایب باشند.
تولید چندین نوع واکسن کرونا در ایران توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در پلتفرم‌های مختلف در حال انجام است و برخی از آنها نیز به نتایج خوبی دست یافته اند اما این سوال وجود دارد که آیا این تعدد در تولید واکسن کرونا مطابق با نیاز کشور است؟
در حالی کمتر از ۷۲ ساعت به پایان تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر ، روستا و عشایری زمان باقی است که رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شور و هیجان های ناشی از این رقابت ها انتخاباتی جای خود را به عادی انگاری کرونا داده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، میدانی شده تا دشمن همه تلاش خود را برای کاشت بذر تردید و دودلی در اذهان عمومی به کار گیرد، اما در مقابل، مردم رشید ایران، پس از ۴۰ سال، به چنان بصیرت و پختگی‌ در دشمن‌شناسی رسیده‌اند که بی‌اعتنا به آن، به جز انتخاب افراد اصلح دل‌مشغولی ندارند.
محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران: در حال حاضر در شرق و جنوب کشور به ویژه استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و کرمانشاه، پیک پنجم بیماری کرونا آغاز شده است.