چه کسانی در اولویت واکسن قرار می‌گیرند؟پیشنهاد ما به صندوق اعتباری هنر این است که گروه‌های نمایشی که اثری روی صحنه دارند و همینطور گروه‌هایی که تا شهریور ماه در نوبت اجرا هستند، همراه با سالن‌داران در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند.
تاکنون ۶ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۴۴ نفر در کشور دُز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۲۶ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۸ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۷۰ دُز رسیده است.
روند تدریجی واکسیناسیون کرونا در حالی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است که واکسینه شدن بیماران خاص نیز به فراموشی سپرده نشده و این بیماران برای اطلاع از واکسیناسیون خود بر حسب نوع بیماری و روند انجام آن باید به سامانه‌های وزارت بهداشت مراجعه کنند.