نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس:

استمرار فعالیتهای سامانه 4030 بسیار مهم است

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به فعالیت مثبت سامانه 4030 گفت: استمرار فعالیت های سامانه 4030 بسیار حائز اهمیت است و با اجرای پروتکل های جدید مانند بازگشایی مشاغل تدابیر این سامانه باید تقویت شود تا مردم احساس نکنند که داستان کرونا ویروس پایان یافته و دیگر نیازی به خود مراقبتی و دیگرمراقبتی ندارند.